អំពី ម៉ាយរ៉េន

ផលិតផល MAYRAIN

រឿង MAYRAIN

Shijiazhuang Mayrain Imp.& Exp.សហ។ ល។ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2010។ យើងមានឯកទេសលើសម្លៀកបំពាក់ភ្លៀង និងសម្លៀកបំពាក់ក្រៅដែលមានគុណភាពខ្ពស់។រួម​ទាំង​អាវ និង​ខោ​ការពារ​មិន​ជ្រាប​ទឹក/ខ្យល់ មាន​មុខងារ អាវ​ការពារ​ខ្យល់ និង​ពាក់​ធ្វើ​ការ យើង​ក៏​ចាត់​ចែង​គ្រឿង​បន្ថែម​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ផង​ដែរ។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស MAYRAIN